CZAS i MY
 
CZAS I MY
Projekt współfinansowany przez Polsko - Amerykańską Fundację Wolności w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego "Równać Szanse 2011", ogłoszonego przez Polską Fundacę Dzieci i Młodzieży.  
  Projekt realizowany przez Klub Sportowy "Albatros" Jaśkowice adresowany do młodzieży szkół gimnazjalnych oraz średnich, mieszkającej w Jaśkowicach Legnickich oraz chętnych z innych miejscowości gminy Kunice.
 
Celem projektu jest zainteresowanie młodych mieszkańców gminy naukami scisłymi, aby co najmniej 20% uczestniczących w projekcie decydowało się kontynuować edukację w szkołach o profilu technicznym, co umożliwi zdobycie przez nich zawódów gwarantujących w przyszłości zatrudnienie.
 
Działania w ramach projektu obejmują:   zajęcia matematyczno-fizyczno-przyrodnicze
    badania, doświadczenia, projektowanie i wyszukiwanie informacji
    budowę zegara tarczowego
    promocję projektu
    stosowanie nowoczesnych technologii komputerowych
    konkursy
    wycieczki
   
Termin realizacji projektu: styczeń - czerwiec 2012

Harmonogram działań

Efekty działań zaprezentowane zostaną mieszkańcom podczas festynu, który odbędzie się na przełomie maja i czerwca.
Koordynatorem projektu jest pan Marian Ciżewski
   
aktualizacja 2012-06-20